Start Lokal bez VAT

Lokal bez VAT Zaoszczędź 23%

Uzyskaj stabilny przychód

Nabywając inwestycyjnie lokal apartamentowy oprócz możliwości uzyskania stabilnego przychodu z tytułu najmu, kupujący uzyskuje możliwość odzyskania całości zapłaconego podatku VAT.  W przypadku kupna lokalu przez osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki kapitałowe, odzyskanie podatku VAT odbywa się na zasadach ogólnych.

Osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, mają również prawo odliczenia podatku VAT, jeśli przeznaczą lokal na wynajem i będą uzyskiwać przychody opodatkowane.

 Nabywca apartamentu może otrzymać kilka korzyści finansowych:

  • nabywa lokal w cenach netto, gdy otrzymuje całkowity zwrot VAT przy każdej zaliczce
  • otrzymuje przychód z wynajmu apartamentu
  • wiele kosztów może odliczyć przy rozliczeniu podatku dochodowego, np. wyposażenie lokalu, amortyzację, odsetki od kredytu, itp.,

Jak odliczyć podatek VAT?

Zasady odliczenia i zwrotu podatku VAT przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej:

Warunkiem uzyskania zwrotu podatku VAT, jest zarejestrowanie się osoby fizycznej jako podatnik VAT czynny na formularzu VAT-R we właściwym urzędzie skarbowym, najlepiej przed zakupem apartamentu, najpóźniej przez wpłaceniem zaliczki.  Drugim warunkiem jest uzyskiwanie w przyszłości przychodów z tytułu wynajmu zakupionego apartamentu, które podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT, np. wynajem krótkoterminowy, wynajem dla firmy na cele jej działalności gospodarczej, itp.

  W celu odliczenia podatku naliczonego VAT, w przypadku gdy prawo takie będzie przysługiwało, po zarejestrowaniu się w urzędzie skarbowym (podatnik VAT czynny) należy:

  • po otrzymaniu faktury (po wpłaceniu zaliczki na zakup apartamentu i każdej następnej raty)  prowadzić ewidencję zakupu VAT oraz składać comiesięczne deklaracje VAT-7,
  • wraz z comiesięczną deklaracją podatkową VAT składać wniosek o zwrot podatku w terminie 180 dni (jest możliwość złożenia wniosku o przyspieszenie zwrotu podatku VAT do 60 dni i wpłacenie zabezpieczenia majątkowego)
  • Zwrot podatku VAT jest dokonywany przez urząd skarbowy w terminie 180 dni od złożenia wniosku, na rachunek bankowy wskazany w zgłoszeniu rejestracyjnym NIP-7.

 

 

Biuro sprzedaży

ul. Główna 39
61-007 Poznań

Lokalizacja Inwestycji

                   ul. Studzienna 7
                    61-006 Poznań

Kontakt

+48 724 555 505
REALIZACJA NICEIT